Zeeforel als icoonsoort – vissen voor verbinding verhalenavond

De afsluiting van de Lauwerszee dichtte de voordeur van het watersysteem. Zout werd zoet en wadplaten veranderden langzamerhand in groene rietvelden. Ook onderwater vond een ware metamorfose plaats. De scholen vis die in de Lauwerszee of in de maren, beken en diepen stroomopwaarts hun paailocatie vonden, of de scholen met jonge vis die in de Lauwerszee hun kinderkamer hadden, konden deze niet makkelijk meer bereiken. Het project Vissen voor Verbinding onderzoekt de visstand van het Lauwersmeer en neemt verschillende maatregelen om de visstand te verbeteren. Door de verbinding met de Waddenzee te verbeteren, paailocaties aan te leggen en vissen uit te zetten.

Verhalenavonden

Tijdens vier verhalenavonden vertellen betrokkenen over die werkzaamheden. Zo leggen ze uit hoe een zeeforel zijn geboortebeek kan terugvinden en waarom het storten van duizenden kilo’s zand en grind in beken goed is voor de visstand. En hoe je vissen volgt van Drenthe tot aan ’t wad. Kom luisteren en leren over de trek van vissen van Waddenzee via het Lauwersmeer tot ver in Drenthe.

De zeeforel

De zeeforel speelt een belangrijke rol binnen het project. Een soort die verdwenen is uit de wateren van Noord-Nederland, maar nog wel voorkomt in vergelijkbare Duitse systemen. Het is een vissoort die na jaren in de Waddenzee en Noordzee terugkeert naar het zoete water. Via het Lauwersmeer, Reitdiep en de stad Groningen gaat de reis verder tot in de kleinste haarvaten van het watersysteem in de kop van Drenthe. Als deze vis zijn reis weet te volbrengen, weten we zeker dat de route vrij van obstakels is.
Binnen het project worden jaarlijks duizenden jonge zeeforellen uitgezet. En deze worden met kleine zenders gevolgd in hun reizen.

Marcus de Boer en Jimmy van Rijn nemen u mee in het bijzondere verhaal van de zeeforel en de routes die ze afleggen door het Drentse en Groningse land.

Praktische informatie en aanmelden via de activiteitenkalender.

Meer informatie over het project: www.vissenvoorverbinding.nl