Wintertip: zoek het eens dicht bij huis

Als de winter al een tijdje gaande  is en het voedselaanbod in het Nationaal Park minder wordt, zoeken met name bosvogels graag de bewoonde wereld op. Hier is vaak meer beschutting en mede dankzij de mens meer voedsel te vinden. Zo kan een wandeling door Robbenoort of over Recreatiepark Suyderoogh mooie vogelwaarnemingen opleveren. Wie weet spot je zelfs een goudvink of appelvink!

Op 24, 25 en 26 januari is ook de Nationale Tuinvogeltelling. Tel een half uur de vogels in je tuin of op je balkon en help Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland om te ontdekken hoe vogels in de winter de tuin gebruiken. Met die informatie kunnen zij de vogels beter helpen en beschermen.