Wintertip: wintergasten op het meer

Het water van het Lauwersmeer is een geliefde verblijfplaats voor verschillende soorten watervogels die in Scandinavië en/of Siberië broeden. Deze vogels vinden onze (milde) winters goed genoeg en hebben geen behoefte verder zuidwaarts te trekken. Op het meer vinden ze voldoende rust en voedsel. Zolang het meer niet dichtvriest, is dit dé tijd om gewapend met de verrekijker op zoek te gaan naar deze wintergasten. Brilduiker, nonnetje, grote zaagbek, kleine en wilde zwaan zijn met enig geluk overal op het meer aan te treffen.