Wij & het WAD

De korte natuurdocumentaire Wij & het WAD is het vervolg op de succesvolle natuurfilm WAD van Ruben Smit Productions. Het is een bloemlezing van de vele visies waarbij met name vogels een bijzonder rol spelen. Visies op hoe mens en de bewoners van het Wad samengaan. Waar het wringt en wat we daaraan kunnen doen. Negen sprekers nemen de kijker mee. Ze vertellen over hoe het wad hen raakt en hoe het wad hun leven veranderde. Over hoe ze hebben leren kijken met andere ogen. Hoe essentieel het is voor de vogels als kruispunt en rustplek in de internationale vliegroutes. Over hoe mensen op de wadden bewegen; van festivals tot hardloopwedstrijden. En over hoe dat soms misgaat. Over de grote ontwikkelingen zoals klimaatverandering, gasboringen, stikstof tot zinkende containerschepen vol nutteloze plastic rommel. En vooral: over wat wij zelf kunnen doen voor het wad.

JIJ BENT AAN ZET: #waddoejij

Waar WADfilm de schoonheid van de natuur liet zien, willen we nu de mens centraal zetten. De mens die ‘iets’ heeft met de wadden. Jij dus. Met alleen deze film veranderen we de wereld niet. Iedereen kan bijdragen. Daarom de vraag van ons aan jou: Wad doe jij vanaf nu anders? Deel je pledge op jouw social media met #waddoejij en we vinden je!

 

Bekijk hieronder de trailer van de film. Wil je de hele film zien? Scan de QR-code!

Over Wij & Wadvogels

In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij & Wadvogels’ werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.