Werkzaamheden dijk en haven Lauwersoog

Wist je dat er in 2023 volop werkzaamheden zijn op de dijk en in de haven van Lauwersoog?

De dijk gaat namelijk op de schop! In 2023 start de versterking van de Groningse Lauwersmeerdijk. Dat betekent dat je vanaf dan veel werkzaamheden op en rond de dijk gaat zien. De dijk is dan niet overal toegankelijk. We informeren je als bezoeker van het Lauwersmeergebied nu alvast, zodat je je goed kunt voorbereiden.

De dijk wordt versterkt en er komen extra’s voor de natuur. Op dit moment maakt Waterschap Noorderzijlvest samen met partners de plannen definitief. Er zijn nu al voorbereidende werkzaamheden, maar vanaf het voorjaar van 2023 gaat het grote werk beginnen. Vanaf die periode kun je als bezoeker van de dijk of haven overlast ervaren.

Hinder voor verkeer en recreanten

Als bezoeker van de haven kun je verkeershinder ervaren op en rond de provinciale weg N361 en de havenweg. Dit kan betekenen dat je langer onderweg bent of een andere route moet rijden.

De haven blijft bereikbaar, maar de Kustweg richting de Westpolder en Hornhuizen niet. Deze is nu in de weekenden open, maar is vanaf voorjaar 2023 helemaal afgesloten. Fietsers, wandelaars en al het andere verkeer kunnen tijdens de dijkversterking geen gebruik maken van de Kustweg, de dijk en het fietspad langs en over de dijk. Verkeer richting de Westpolder kan omrijden via de Kustweg-Westpolder-N361, met de auto is dat een extra reistijd van ongeveer 10 minuten.

Dijkversterking

De werkzaamheden vinden plaats omdat de Lauwersmeerdijk versterkt moet worden. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Met de versterking zorgen we ervoor dat we ons ook in de toekomst goed beschermen tegen overstromingen.

Bij de versterking van de dijk gaan we ook aan de slag met projecten om de kustzone te versterken voor natuur, economie en recreatie. Zo komt er een tweede toegangsweg naar de haven om de doorstroom en de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook komt er een verbeterd fietspad op de dijk en een extra wandelpromenade in de haven. We maken ook extra’s voor de natuur. We creëren een natuurlijke overgang tussen wad en dijk, bevorderen de natuur met een zout-zoutovergang bij de Marnewaard en breiden de natuurlijke kwelder uit.

Check je route

Dus ga je volgende zomer weer naar het Lauwersmeergebied of de haven van Lauwersoog? Check dan kort voor vertrek je route en de werkzaamheden op lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl. Ben je nieuwsgierig naar het hele project of heb je vragen? Kom dan in het weekend langs in ons dijkinformatiecentrum aan Haven 46c in Lauwersoog. Of kijk op onze interactieve website.