Werk in uitvoering

De komende periode worden er diverse beheerwerkzaamheden uitgevoerd in het Lauwersmeergebied. Sommige daarvan hebben invloed op de toegankelijkheid.

Verbeteren vochtige duinvallei Lauwersmeer

Staatsbosbeheer gaat op verschillende locaties bij het Lauwersmeer plaggen. Dat houdt in dat de bovenste grondlaag met planten verwijderd wordt. Dat doen we om de vochtige duinvallei te verbeteren.

Locatie
Het plaggen vindt op 3 locaties bij het Lauwersmeer plaats (terrein van Juffrouw Ali en De Rug). Hierdoor zijn enkele wandelroutes minder begaanbaar.

Looptijd
Augustus 2024 – december 2024

Meer informatie

Bestrijden invasieve exoten Lauwersmeergebied

Invasieve exoten zijn planten en dieren die niet van nature in Nederland voorkomen. Ze kunnen schadelijk voor de natuur zijn. Daarom gaat Staatsbosbeheer deze planten op zoveel mogelijk plekken verwijderen voordat ze zaden verspreiden.

Locatie
Lauwersmeergebied
Door het gehele gebied zijn verschillende aannemers bezig om deze planten te verwijderen. Dit doen ze per boot, auto maar ook veel lopend.

Looptijd
Juli 2023 – december 2025

Meer informatie

Herstel rietland Lauwersmeer

Staatsbosbeheer herstelt het riet in de moerasachtige gebieden van het Lauwersmeer. Dit doen we door een deel van het bestaande riet op de Blikplaat te maaien. Daarna brengen we rasters aan op delen van de Pampusplaat, Zoutkamperplaat en Blikplaat. Die rasters zorgen ervoor dat het vee niet overal meer kan grazen. Zo kan het riet zichzelf herstellen.

Locatie
Lauwersmeer (Pampusplaat, Zoutkamperplaat, Blikplaat)
Er worden rasters geplaatst om te zorgen dat riet zich kan herstellen en de grazers op andere plekken gaan grazen. Deze rasters worden geplaatst medio 2024. Dit terrein is niet publiekelijk toegankelijk.

Looptijd
Augustus 2024 – december 2025

Meer informatie