Werelderfgoedcentrum Lauwersoog stap dichterbij

Het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds ging vrijdag 16 maart akkoord met een bijdrage van ruim 9,6 miljoen voor het Werelderfgoedcentrum (WEC). Daarmee is de financiering voor het centrum in Lauwersoog rond. Het WEC, dat in juni 2020 open gaat, moet toeristen uit binnen- en buitenland informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee.

Science & Experience Centre
Het Werelderfgoedcentrum wordt een zogenaamd Science & Experience Centre. In het gebouw is plek voor exposities over Werelderfgoed Waddenzee en de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Vanuit het WEC starten excursies en expedities per fiets, boot of te voet. Verder doen kennisinstellingen onderzoek naar belangrijke vraagstukken in het Waddengebied en werken ze samen met andere waddencentra in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Zeehondencentrum
Het centrum, dat komt te liggen in het havenkwartier van Lauwersoog, krijgt bovendien een panoramatoren met uitzicht over het Wad. Ook Zeehondencentrum Pieterburen wordt verplaatst naar het WEC en moet een belangrijke publiekstrekker worden. Daarnaast is er plek voor een hotel met restaurant en café.

Impuls
Gedeputeerde Henk Staghouwer, eveneens voorzitter van het Waddenfonds, is blij met de miljoenensteun. ”Voor het Waddenfonds is het uitdragen van de Unesco-werelderfgoedstatus van de Waddenzee een zeer belangrijk speerpunt’’, aldus Staghouwer. “Met de komst van dit centrum wordt daar een belangrijke impuls aan gegeven. Beschouw het als één van de etalages, waarin we het Wad kunnen tonen aan de wereld.’’

Totale kosten
Het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog kost 19,6 miljoen euro. Naast het Waddenfonds dragen de provincie Groningen (5 miljoen), Zeehondencentrum Pieterburen (3 miljoen) en de gemeente De Marne (1 miljoen) bij. Verder is er een private bijdrage van 0,5 miljoen.