Wereld Trekvogeldag

Afbeelding: Erik van Ommen

Zaterdag 8 oktober is het Wereld Trekvogeldag. De vogeltrek is misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Op dit moment trekken miljarden vogels over de aarde van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden om in het voorjaar terug te keren. Hierbij trekken vrijwel al die vogels het liefst over land. Op open zee valt voor hen niets te halen en op de grens van water en land is voor veel soorten juist veel voedsel te vinden. Precies langs deze grens van water en land liggen de zes nationale parken Oosterschelde, NLDelta, Nieuw Land, Lauwersmeer, Schiermonnikoog, de Duinen van Texel en het Werelderfgoed Waddenzee.

Wil je zelf de vogeltrek beleven dit najaar? Kom op 15 oktober vogels kijken bij Jaap Deensgat. Gidsen van Staatsbosbeheer staan daar voor je klaar om vragen te beantwoorden.