Wandel- en fietspaden tijdelijk afgesloten

In het Lauwersmeer werkt aannemersbedrijf Strukton Civiel aan het versterken van de regionale keringen. Tijdens deze werkzaamheden kunnen enkele fiets- en wandelpaden afgesloten zijn voor de eigen veiligheid van gebruikers. Op korte termijn worden er bij diverse parkeerplaatsen bij de wandelroutes informatieborden geplaatst.

Toegankelijkheid gebied tot begin mei

Op onderstaande kaartjes is te zien op welke locaties iets afgesloten kan zijn:

Rondom Suyderoog (tot eind deze week):

Rondom Zomerhuisbos, Diepsterbos en Kollumeroord (tot 26 april):

In het najaar vinden er ook nog werkzaamheden plaats, die gevolgen kunnen hebben voor de toegankelijkheid. Dat zullen we op deze site weer vermelden.

Broed- en recreatieseizoen

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het broedseizoen en het recreatieseizoen. Het overgrote deel van de werkzaamheden vinden daarom plaats vóór medio mei of pas weer vanaf september. Gedurende het broedseizoen worden de werkzaamheden gecontroleerd door erkende ecologen. Bovendien vinden alle werkzaamheden plaats in afstemming met Staatsbosbeheer.

Meer informatie

Op onderstaande kaart staan alle deelgebieden waar gewerkt wordt. Ga voor een uitgebreide beschrijving naar de site van Waterschap Noorderzijlvest.