Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan Vitale Kustzone Lauwersmeer

Het Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan het project Vitale Kustzone Lauwersmeer. Het project omvat de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied. De totale investering in het project is maar liefst 96 miljoen euro.

Versterken zeedijk
Het doel van het project Vitale Kustzone is het Lauwersmeergebied te transformeren tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Aanleiding is het plan om de Waddenzeedijk te versterken. Bescherming tegen het zeewater fungeert als vliegwiel voor ecologische ontwikkeling. Een belangrijk nevendoel van het project is om de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Versterken natuur
Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor zachte, natuurlijke, maar toch robuuste klimaatbestendige zoetzoutwater-overgangen ontstaan. Dit binnendijkse gebied wordt 70 hectare groot en leidt tot verbetering van de natuurlijke dynamiek, de natuurwaarden en de biodiversiteit. Dit voldoet aan een hoofddoel van het Waddenfonds, namelijk het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden.

Vismigratie
Er worden overgangsgebieden tussen Wad en achterland gecreëerd om vismigratie mogelijk te maken. Zo ontstaan verbindingen met vismigratieroutes via Zoutkamperril en Westpolder. Op deze wijze kan de populatie trekvissen in de Waddenzee groeien. De ontwikkeling van 20 hectare buitendijkse kwelder en de inrichting van hoogwatervluchtroutes in de vorm van rijsdammen versterkt de populatie broed- en trekvogels in het Waddengebied. Het project wordt gerealiseerd tussen 2022 en 2024.