Steeds meer voorjaarsvogels arriveren

Hoewel het in de ochtend nog verraderlijk koud kan zijn, verdwijnt de winter echt zo langzamerhand. Dat betekent dat specifieke wintergasten als grote zaagbekken en de wilde en kleine zwanen inmiddels zijn vertrokken naar hun broedgebieden. De brandganzen en kolganzen zijn in aantal aan het afnemen. Ook zij gaan terug naar hun broedgebieden. In plaats daarvan komen de lepelaars, kemphanen, en bosvogels als tjiftjaf en fitis weer terug in het gebied. De eerste tjiftjaffen zijn al een paar weken te horen. De fitis verwachten we een dezer dagen.

Wil je een keer samen met een expert op zoek naar dit soort voorjaarsvogels? Meld je dan aan voor de eerstvolgende excursie op 20 april.