Vogeltrek in volle gang

De vogeltrek richting zuidelijke overwinteringsgebieden is voor vele soorten alweer in volle gang. De steltlopers zijn alweer onderweg, zo is de grauwe franjepoot al gesignaleerd. Ook zie je alweer reuzensterns, brandganzen en vele lepelaars.

Onmisbare schakel in de vogeltrek

Het Lauwersmeer is een onmisbare schakel in de vogeltrek; een massale vogelverhuizing in het voor- en najaar. Miljoenen vogels reizen dan vele duizenden kilometers van hun broedgebied naar hun overwinteringsgebied of andersom. In het Lauwersmeer zie je veel van dit soort trekvogels. Steltlopers, eenden en ganzen, die in het hoge noorden broeden en hun jongen grootbrengen, ontvluchten in het najaar de kou en trekken zuidwaarts. Sommige overwinteren in Nederland, andere trekken nog verder naar het zuiden. Zij gebruiken het Lauwersmeer en de wadden alleen om zich vol te eten voor het tweede deel van hun lange trektocht naar de overwinteringsgebieden. In het vroege voorjaar stoppen ze er weer tijdens hun reis terug naar de broedgebieden. In de nazomer vertrekken de wielewaal, de kluut en de lepelaar om in het vroege voorjaar weer terug te keren. ‘s Winters verblijven hier duizenden ganzen.

Beleef de vogeltrek

Wil je deze vogeltrek ook eens zelf beleven? Meld je dan nog snel aan voor de korte cursus ‘Beleef de vogeltrek’ op 6 en 9 september. Tijdens een theorieavond krijg je informatie over dit fascinerende fenomeen. Vervolgens gaan we op zondag, onder leiding van een vogelkenner van Staatsbosbeheer en IVN, op zoek naar trekvogels in Nationaal Park Lauwersmeer.

Informatie over aanmelden cursus ‘Beleef de vogeltrek’