Vogels in het nieuws: kramsvogels en koperwieken

De afgelopen weken zijn er uit het noorden en oosten van Europa duizenden kramsvogels en koperwieken in het Lauwersmeergebied neergestreken. Het merendeel van deze vogels trekt naar verloop van tijd nog verder zuidelijk tot in Frankrijk om daar te overwinteren. Het andere deel blijft de hele winter in Nederland en dus ook in het Lauwersmeergebied hangen. Ze zijn verzot op bessen van bijvoorbeeld meidoorn en duindoorn, maar je ziet ze ook vaak in graslanden, waar ze op zoek zijn naar insectenlarven en wormen. Meestal in groepen van tientallen tot honderden vogels.

koperwiek
koperwiek

In het Lauwersmeer zijn vooral de duindoornbessen favoriet. Vooral als de duindoornbessen ouder zijn en zijn gaan gisten (vorming alcohol), kun je een groep dronken vogels aantreffen. Deze kun je herkennen aan hun ongecoördineerde “dronkemansgedrag”.

kramsvogel