Vogelnieuws; wat is er te zien?

Blauwe kiekendieven, zwanen en ganzen; er is weer van alles te zien in Nationaal Park Lauwersmeer. Hierbij een paar tips:

Blauwe kiekendieven

Vlakbij Nationaal Park Lauwersmeer bevindt zich de kwelder van Paesens-Moddergat. Daar is een slaapplaats van inmiddels zo’n 20 blauwe kiekendieven. Blauwe kiekendieven zijn zwervers, maar ze slapen collectief. De slaapplaats is het best waar te nemen vanaf de dijk bij de molen in Paesens.

Kleine en wilde zwanen

Verder zijn de kleine zwanen terug in het Lauwersmeer. En ook de wilde zwanen met bruine jongen, die graag foerageren op de gemaaide bietenkoppen in de omgeving.

Allerlei soorten ganzen

Aan de rand van het Lauwersmeer, aan de oostkant in de westpolder, zitten grote aantallen grote toendrarietganzen. Ook zijn er veel kolganzen en brandganzen. Er zijn prachtige gemengde groepen.

Steen- en strandlopers

In de haven van Lauwersoog zitten in deze tijd grotere groepen steenlopers. Daartussen zijn regelmatig paarse strandlopers te zien. Deze soort is niet algemeen en komt uit het noorden.