Vogel van de maand: brilduiker

De brilduiker is een middelgrote eend, met een vrij puntige kruin en vrij kleine snavel. Het mannetje heeft een prachtige groen glanzende kop met een opvallend witte vlek. Het vrouwtje is een stuk minder opvallend, gevlekt grijs met een witte kraag en bruine kop. Bij beide geslachten is het helder gele oog opvallend, waaraan de soort zijn Engelse naam ‘Goldeneye’ ontleent. De brilduiker is een echte duikeend. Het voedsel bestaat uit zoetwatermosselen, insectenlarven, kleine visjes en plantaardig materiaal.

Wintergast
De brilduiker is in het Lauwersmeer een wintergast. Onze brilduikers broeden vooral in Scandinavië en Noordwest Rusland, voornamelijk aan heldere meren in bosrijke gebieden. Ze broeden in boomholtes op enkele meters boven de grond! Na het uitkomen van de eieren springen de jongen zo uit het nest naar beneden, waarna ze samen met ma zo snel mogelijk het water opzoeken. Hoewel de soort dus niet in het Lauwersmeer broedt, begint de balts wel al in de wintergebieden. Dit is in februari/maart dan ook vaak prachtig te zien en te horen op het Lauwersmeer.

Geluidsfragment: Jarek Matusiak/Xeno-canto

Waar heb je een goede kans brilduikers te zien?
Vrijwel overal op het meer kun je brilduikers aantreffen. Goede plekken zijn het Nieuwe Robbengat, de Vlinderbalg of de Ezumakeeg. Wacht niet te lang om naar ze op zoek te gaan. In de eerste helft van maart vertrekken ze naar hun broedgebieden in het noorden.