Vogel van de maand: blauwborst

De blauwborst is een vrij kleine en slanke zangvogel met lange dunne poten. Het vrouwtje is vrij onopvallend gekleurd met een bruine rug, witte buik en witte keelvlek en een witte wenkbrauwstreep. Het mannetje daarentegen is een lust voor het oog door zijn prachtige kleuren. Het grootste deel van het jaar laten blauwborsten zich nauwelijks zien. Maar april is de tijd om van met name de blauwborstmannen te genieten. In deze tijd laat de man vanaf een hoge zangpost zijn prachtige gevarieerde zang horen in de hoop een vrouwtje te verleiden. Met die zang en zijn prachtige verenpak brengt hij niet alleen blauwborstvrouwen in vervoering, maar ook menig vogelaar!

Geluidsfragment: Jarek Matusiak/Xeno-canto

De blauwborst broedt in Nederland vooral in natte moerasgebieden met riet en hier en daar een (wilgen)struik. Deze struiken vormen in het voorjaar de opvallende zangposten voor de mannetjes. Het nest ligt goed verstopt in de vegetatie, meestal vlak boven de grond. Blauwborsten voeden zich voornamelijk met insecten, slakjes en wormen. Bessen en zaden worden in mindere mate gegeten.

Zomergast
Onze blauwborsten overwinteren op het Iberisch schiereiland en in West-Afrika, ten zuiden van de Sahara. In april keren de meeste terug naar hun broedgebieden, waaronder Nationaal Park Lauwersmeer. Vanaf eind juli trekken ze alweer naar hun overwinteringsgebieden. Het gaat goed met de blauwborst in Nederland: ten opzichte van de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de aantallen vertienvoudigd. Jaarlijks broeden ongeveer 12.000 paren in Nederland.

Waar heb je een goede kans blauwborsten te zien?
Goede plekken vormen rietvelden met her en der een struik. De vogelroute in het zuidwesten van het Nationaal Park biedt goede kansen om de blauwborst te zien, maar ook bij De Ezumakeeg of het Roodkeelplasje bij de Jaap Deenshut kun je het proberen. Ga eens op zoek en laat je verleiden door de blauwborst!