Vogel in het nieuws: brandgans

Momenteel arriveren alweer honderden brandganzen uit hun broedgebieden in het noorden (vooral Nova Zembla en Zweden) in Nationaal Park Lauwersmeer. Een groot deel van deze vogels zal, afhankelijk van de strengheid van de winter, nog wat verder zuidwaarts trekken. Maar een aanzienlijk deel zal de komende maanden in het Lauwersmeergebied blijven. Ze vinden hier een rijk gedekte tafel met mals gras in de omgeving. En een vellige slaapplek op het water van het Lauwersmeer. In deze tijd van het jaar zie je geregeld groepen brandganzen uit het noorden komen aanvliegen die vervolgens luid keffend (geluid doet sterk denken aan een roedel keffende hondjes) in het gebied landen. Je kunt dit fenomeen overal in het Lauwersmeergebied tegenkomen, maar met name bij het Jaap Deensgat, De Ezumakeeg en De Kollumerwaard zie je nu geregeld groepen brandganzen.