Vogel in het nieuws: blauwborst

Maart en april zijn de maanden om op zoek te gaan naar de blauwborst. De eerste vogels zijn alweer teruggekeerd vanuit hun overwinteringsgebieden op het Iberisch schiereiland en West-Afrika.

Het vrouwtje is vrij onopvallend gekleurd en laat zich maar zelden zien. Maar in deze tijd van het jaar laten de prachtig gekleurde mannen zich vaak goed zien en horen. Vanaf een hoge zangpost, meestal een lage struik in het riet, proberen de mannen met hun uiterlijk vertoon en prachtige zang een vrouwtje te verleiden. Met die zang en dat prachtige verenpak brengt hij niet alleen blauwborstvrouwen in vervoering, maar ook menig vogelaar.

De beste plekken om de blauwborst te zien zijn rietvelden met her en der een struik. Vooral de Vogelroute in het zuidwesten van het Nationaal Park, het pad naar uitkijktoren De Baak in het zuidoosten en het Jaap Deensgat zijn kansrijke plekken. Ga de komende weken eens op zoek en laat je verleiden door de blauwborst!