Versterking waterkeringen

Rondom het Lauwersmeer liggen waterkeringen die delen van Groningen en Friesland beschermen tegen een overstroming. Vorige week is aannemersbedrijf Reef Infra in opdracht van waterschap Noorderzijlvest begonnen met het verhogen en verbreden van ruim 32 kilometer aan keringen in dit gebied.

Nieuwe normen en klimaatverandering

Het waterschap beoordeelt periodiek of de keringen voldoen aan de wettelijk vastgestelde normen voor waterveiligheid. “De keringen rondom het Lauwersmeer zijn op dit moment sterk genoeg. Maar ze voldoen nog niet aan nieuwe normen. Deze zijn door de provincie vastgesteld,” legt DB-lid Eisse Luitjens uit. “Daarbij is ook goed gekeken naar de effecten van klimaatverandering en de gevolgen van bodemdaling. Om ook in de toekomst veilig te kunnen wonen en werken in het Lauwersmeergebied, zijn de normen aangescherpt. En daarmee gaan wij nu aan de slag.”

Weer 50 jaar mee

Het project is opgedeeld in zes deelgebieden (zie kaart). Wat er moet gebeuren verschilt per deelgebied. Eddi Ottens, omgevingsmanager: “De verhoging varieert van 10 cm tot bijna 1 meter op het deel tussen de kazerne en het dorp Zoutkamp. Dat scheelt nogal wat. We moeten verschillende aspecten in het oog houden, zoals het voorkomen van bepaalde plant- en diersoorten. Sowieso wordt er rekening gehouden met het broed- en recreatieseizoen.” Voor 2020 is het werk klaar. De keringen voldoen dan, op grond van de meest recente klimaatscenario’s, de komende 50 jaar weer aan de veiligheidsnormen.

Werk met werk

Tegelijk met het ophogen en versterken van de kering, pleegt de gemeente De Marne onderhoud aan enkele stukken waar de kering samenvalt met de verharde weg. “Een mooi stukje samenwerking,” aldus Eddi, “waarbij we de overlast voor de omgeving proberen te beperken.”