Versterking regionale keringen Lauwersmeer

Op maandag 10 september gaven waterschap Noorderzijlvest en aannemersbedrijf Reef Infra de aftrap voor de uitvoering van het project ‘Versterken Regionale Keringen Lauwersmeer’. Reef Infra zal vanaf december dit jaar in opdracht van het waterschap aan de slag gaan met het verhogen en verbreden van ruim 32 kilometer aan keringen rondom het Lauwersmeer. De werkzaamheden worden in december 2019 afgerond. De keringen voldoen dan, op grond van de meest recente klimaatscenario’s, de komende 50 jaar weer aan de veiligheidsnormen.

Rondom het Lauwersmeer liggen waterkeringen die delen van Groningen en Friesland beschermen tegen een overstroming. Waterschap Noorderzijlvest beheert de keringen aan de oostzijde en een deel van de zuidzijde van het Lauwersmeer.

Klimaatverandering en bodemdaling

Eisse Luitjens, DB-lid waterschap Noorderzijlvest: “De keringen rondom het Lauwersmeer zijn op dit moment sterk genoeg. Maar ze voldoen nog niet aan de door de provincie vastgestelde nieuwe normen voor waterveiligheid. Daarbij is ook goed gekeken naar de effecten van klimaatverandering en de gevolgen van bodemdaling. Om ook in de toekomst veilig te kunnen wonen en werken in het Lauwersmeergebied, zijn de normen aangescherpt. En daarmee gaan wij nu aan de slag”. Tijdens de laatste beoordeling bleek dat 32,7 kilometer (van de in totaal 40 km) van deze keringen niet hoog en/of stabiel genoeg zijn voor onze toekomstige waterveiligheid.

Verhogen en verbreden

Reef Infra gaat aan de slag met het verhogen en verbreden van de regionale keringen rond het Lauwersmeer. De verhoging varieert van 10 cm tot bijna 100 cm op het deel tussen de kazerne en het dorp Zoutkamp. De start van de werkzaamheden is in december 2018. Bij de planning houdt Reef Infra rekening met het broedseizoen en het recreatieseizoen. Voor 2020 is het werk gereed.