Versterken waterkeringen Lauwersmeer

Afgelopen jaar is hard gewerkt om de waterkeringen rondom het Lauwersmeer te versterken. Het Lauwersmeer is het grootste waterbergingsgebied van Noord-Nederland. De keringen rondom dit meer beschermen delen van Groningen en Friesland tegen een overstroming. De kering is over circa 32 kilometer vernieuwd. Delen van de N361 en de Strandweg zijn opnieuw aangelegd. Ook natuur, fietspaden en erftoegangswegen zijn opnieuw ingericht, zodat deze aansluiten op de nieuwe opgehoogde kering. De werkzaamheden zijn afgestemd op het recreatieseizoen en het flora- en faunaseizoen.

Ecologisch waardevol gebied

Het Lauwersmeer is een Natura 2000-gebied, stiltegebied en onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Bij de versterking van de keringen is rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. In het broedseizoen zijn bij de gebieden met beschermde plant- en diersoorten géén werkzaamheden uitgevoerd. Om te waarborgen dat zaden, knollen, bollen en planten behouden blijven en op dezelfde locatie opnieuw kunnen groeien, is de bovenste grondlaag (met alle zaden en grassen) van de keringen tijdelijk opgeslagen en daarna weer teruggeplaatst.

Afronding werkzaamheden 2020

Tot medio 2020 wordt nog gewerkt aan de afronding van het project. Zo wordt een klein gedeelte van de kering over camping De Rousant aangelegd. Ook wordt de kering ingezaaid, afrastering geplaatst en een slijtlaag over het asfalt aangebracht. Tot slot wordt belijning aangebracht op de Strandweg tussen de kazerne en Zoutkamp en worden drempels aangelegd om de veiligheid van de fietsers te bevorderen.

Het project is uitgevoerd door Strukton Civiel Noord & Oost BV, samen met Beukema Grondwerken BV, Kramer Metslawier BV en De Boer Burgum BV, in opdracht van waterschap Noorderzijlvest.