Veilige oversteek voor otters

Sinds een aantal jaren leven er otter in Nationaal Park Lauwersmeer. De afgelopen jaren zijn er zelfs jonge otters in het gebied geboren! Naar schatting leven er nu zo’n 15 otters in het Lauwersmeergebied. Maar met de toename van de otter neemt ook het aantal verkeersslachtoffers toe. De afgelopen jaren zijn helaas meerdere van deze prachtige dieren rond het Lauwersmeer doodgereden.

De belangrijkste knelpunten in het gebied zijn in kaart gebracht en op een aantal plaatsen zijn maatregelen genomen zodat otters veilig de wegen rond het Lauwersmeer kunnen passeren. Recent zijn langs de N361 en de Strandweg ter hoogte van de Vlinderbalg rasters geplaatst om te voorkomen dat otters daar de weg oversteken. Ook is er onder de N361 een tunnel voor de otters gemaakt. Op de Strandweg is een verkeersdrempel aangelegd en zijn waarschuwingsborden geplaatst. Meestal maken de otters gebruik van de onderdoorgang in de brug, maar soms steken ze ook hier de weg over.

Met deze maatregelen hopen we het aantal aanrijdingen met otters te verminderen. Ook op andere plaatsen rond het Lauwersmeer zijn of worden maatregelen genomen om otters een veilige oversteek te bieden.