Veel animo voor bewonerscursus 

Eind 2023 heeft Nationaal Park Lauwersmeer een korte cursus voor bewoners/omwonenden georganiseerd. Als nationaal park vinden we het belangrijk onze naaste buren goed te informeren over en te betrekken bij dit gebied. Onder het motto “Een nationaal park ben je samen!” 

Maar liefst 47 omwonenden namen deel aan deze cursus. Wat opviel was hun enthousiasme en betrokkenheid bij het gebied. In de cursus, bestaande uit twee theorie-avonden en een excursie, stonden de kernkwaliteiten van het nationaal park centraal. Staatsbosbeheer en IVN verzorgden presentaties over het ontstaan, de natuurwaarden (met accent op de enorme vogelrijkdom), het beheer en het hoe en waarom van Dark Sky Park Lauwersmeer. Een inspirerende bijdrage van Landschapsbeheer Groningen bood concrete handvatten om thuis zelf aan de slag te gaan met het verrijken van de natuur dichtbij huis. De cursus werd afgesloten met een veldbezoek, waarin vooral het samen beleven en genieten van de prachtige en rijke natuur van Nationaal Park Lauwersmeer centraal stonden. De deelnemers waren allen zeer positief over de cursus. Het nationaal park heeft er een mooi aantal enthousiaste ambassadeurs bij! 

Lijkt een dergelijke cursus jou ook wel wat? Laat het ons dan weten (j.de.bruin@ivn.nl). Bij voldoende belangstelling organiseren we in 2024 deze cursus nogmaals.