Update rietproef Lauwersmeer

In overleg met waterschap Noorderzijlvest heeft de provincie Groningen besloten de rietproef Lauwersmeer dit jaar niet meer actief uit te voeren. De afgelopen weken kon de formele rietproef niet starten vanwege de weersomstandigheden en de hoge waterstand in het Lauwersmeer. Deze situatie geldt in ieder geval nog tot en met 20 maart. Daarbij komt dat de waterstand in het Lauwersmeer al langer op een natuurlijker en hoger niveau staat dan de voor de proef benodigde zes weken. De termijn van de Rietproef Lauwersmeer loopt van 15 februari tot en met 31 maart 2020. De uitvoeringsperiode die nog resteert wordt steeds korter. Daarom kiest de provincie ervoor de proef uit te stellen tot volgend jaar.

Het hogere, natuurlijker waterpeil is naar verwachting goed voor het waterriet, dat door het vaste lage waterpeil nagenoeg verdwenen is. Het verdwijnen van het waterriet is een groot risico voor het hele Lauwersmeergebied. Niet alleen omdat een belangrijk paai- en broedplaats is voor vissen, amfibieën en beschermde vogels, maar het is ook belangrijk voor de kwaliteit van het water en de bescherming van de oevers van het meer tegen verdere afslag.

Effect meten
De afgelopen periode is op verschillende punten in het gebied de grondwaterstand gemeten, de regenval, het zoutgehalte en de waterstand in het Lauwersmeer. Deze gegevens zijn toegankelijk via www.meetnetlauwersmeer.nl. In augustus is te zien of de tijdelijk hogere en wisselende waterstand het gewenste effect heeft gehad op de groei van het waterriet.