Update beheerwerkzaamheden

Naast de herstelwerkzaamheden die Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie Groningen uitvoert, zijn er nog wat werkzaamheden die in de winter plaatsvinden of net zijn afgerond.

Riet maaien

In de winter gaan we 8,8 hectare riet maaien op de Middelplaat. Het periodiek maaien van riet is nodig om het te verjongen en het vitaal te houden. Zo blijft Natura-2000 natuurgebied Lauwersmeer een geschikt leef- en broedgebied voor soorten zoals roerdomp, waterral, rietzanger en baardman.

Als het riet niet regelmatig gemaaid en afgevoerd wordt, ontstaat er een steeds dikker wordende laag oud, dood riet. De gezondheid van een rietveld gaat dan steeds verder achteruit en uiteindelijk verdwijnt het en daarmee dus ook geschikt leefgebied voor ‘rietvogels’. Er worden ook struiken en boompjes verwijderd en afgevoerd.

Het rietmaaisel wordt verhakseld, waarna het als Bokashi wordt verwerkt en gebruikt door akkerbouwers in de omgeving van het Lauwersmeer. Bokashi, Japans voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’, heeft meerdere gunstige eigenschappen. Het draagt bij aan een goed bodemleven, het levert een schat aan voedingsstoffen voor planten en het draagt bij aan een betere structuur en waterhuishouding van de akker.

Kollumerwaard

Vanaf de Kwelderweg is goed te zien dat er een aantal sloten zijn verbreed op de zuidwestzijde van de Kollumerwaard. Het is een vervolg op werkzaamheden die eerder hebben plaatsgevonden. Drie sloten zijn verbreed en de oevers zijn zeer geleidelijk gemaakt. Riet groeit zo beter op de oevers en een geleidelijke overgang van nat naar droog is voor veel soorten beter om voedsel te vinden. Bijkomend voordeel van de bredere sloten tot aan het fietspad is dat riet- en watervogels ook dichterbij, ‘op verrekijkerafstand’, komen. De afgegraven grond wordt gebruikt bij het versterkingsproject van de zeedijk bij het Vierhuizergat.