Twee jonge zeearenden

De afgelopen weken zijn spannend geweest. Berichten over het broeden van zeearenden op verschillende plaatsen in Nederland zet ook de boswachters in Nationaal Park Lauwersmeer op scherp. Want ook wij hebben dit jaar weer broedende zeearenden. Een broedtijd van 40 dagen, spannende dagen!
Vandaag, woensdag 25 april, is door medewerkers van Sovon en Staatsbosbeheer geconstateerd dat er 2 jonge zeearenden in het nest zitten.

In 2011 eerste zeearendenjong
Sinds 2009 broeden er zeearenden in Nationaal Park Lauwersmeer; in 2011 was het broeden succesvol en hadden we voor het eerst een jonge zeearend in het gebied. Het leef- en fourageergebied van de zeearenden bevindt zich aan de zuidkant van het Lauwersmeer en is niet toegankelijk voor publiek. Door het snel groen worden van de bomen is het ook voor Staatsbosbeheer een verrassing hoe de verdere ontwikkeling van de beide jonge vogels op het nest zal gaan omdat de jonge zeearenden tot het moment van uitvliegen op het nest blijven. Dit duurt in ieder geval tot het einde van juli zelfs mogelijk tot in augustus. Beide ouders zijn waarschijnlijk vaker zichtbaar omdat er eten op tafel moet komen.