Toekomstvisie ondernemers tijdens symposium 50 jaar Lauwersmeer

Tijdens het symposium 50 jaar Lauwersmeer op 23 mei overhandigden vijf ondernemers uit het Lauwersmeergebied het Manifest Lauwerskust aan leden van de Stuurgroep Lauwersmeer. Het is een gezamenlijke visie op de toekomstmogelijkheden van landbouw, natuur, visserij, wonen, recreatie en duurzaam ondernemen in het gebied. Dit vanuit de overtuiging dat de unieke kwaliteiten van de Lauwerskust een uitstekende basis vormen om tot een sterke, gebiedseigen economie te komen, met de ecologische draagkracht als basis. Het Manifest Lauwerskust is opgesteld met steun van de Waddenvereniging en Programma naar een Rijke Waddenzee.

De afzenders van het Manifest doen een oproep aan provincies Groningen en Fryslân, gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest om samen te werken aan een breed gedragen toekomstbestendige inrichting van de Lauwerskust. Hierbij streven we naar een evenwicht tussen ecologie en economie. Johannes Kramer, gedeputeerde in Fryslân en voorzitter van de Stuurgroep Lauwersmeer, en Henk Staghouwer, gedeputeerde in Groningen en plaatsvervangend voorzitter: “Heel mooi dat vanuit het gebied zelf deze toekomstvisie tot stand is gekomen. Het gaat om een gedragen visie van bewoners, overheden, bedrijven en kennispartijen, reden te meer om hier heel goed naar te kijken”.

Bron: rijkewaddenzee.nl
Fotografie: Lucas Kemper