Toegangsregels in belang van mens en dier

Nationaal Park Lauwersmeer is een waardevol natuurgebied. Het is het leefgebied van vele vogels, onder andere door de rust en de aanwezigheid van voedsel. Er is ook ruimte voor uiteenlopende vormen van recreatie. Varend, fietsend of wandelend is het gevarieerde landschap uitstekend te beleven. Met borden en pictogrammen is overal zo duidelijk mogelijk aangegeven wat de toegangsvoorwaarden zijn, die er zijn om het voor mensen en dieren zo prettig mogelijk te maken om in het gebied te verblijven.

Veilig wandelen en fietsen

We proberen het elke recreant zoveel mogelijk naar de zin te maken, zonder dat ze al te veel hinder hebben van elkaar. Ook willen we dat recreatie zo min mogelijk negatieve invloed heeft op flora en fauna. Er zijn daarom fiets- en mtb-paden, brede en smalle paden, paaltjesroutes, bankjes en uitkijktorens: voor elk wat wils. Omdat er een groot snelheidsverschil is tussen wandelaars en mtb-ers, is er voor mountainbikers een speciaal pad aangelegd. Deze is aangegeven met het mtb-symbool: twee bollen en een driehoek. Dit pad is niet toegankelijk voor wandelaars.

Bescherming voor rustende en broedende vogels

De meeste ondiepe delen van het gebied zijn niet toegankelijk voor bezoekers, omdat juist deze delen de belangrijkste rust- en foerageergebieden zijn voor vogels. Op het water is dat aangegeven met gele boeien met een rood-wit-rode band of met gele borden. Voor honden geldt dat ze in sommige delen van het terrein helemaal niet mogen komen. Op veel plekken zijn ze overigens wel welkom, mits aangelijnd. Ook zijn er speciale hondenlosloopgebieden. Om dat nog duidelijker aan te geven, zijn er extra grote pictogramborden geplaatst.