Tijdelijke afsluiting ATB- en ruiterroute op De Marnewaard

Defensie laat weten dat de ATB route en de ruiterroute, die (deels) door De Marnewaard lopen, tot 19 maart afgesloten zijn. Dit in verband met bosbouwkundige werkzaamheden, die in deze periode worden verricht. Middels bebording is dit ter plekke in het terrein duidelijk aangegeven.