Soorten verblijf vogels

Standvogels: vogels die het hele jaar in het Lauwersmeergebied verblijven, zoals baardmannetje, waterral of zeearend.

Wintergasten: vogels die het gebied in de wintermaanden opzoeken. Naast de vele ganzen zijn dat bijvoorbeeld brilduiker, nonnetje of staartmees.

Zomergasten: vogels die alleen in de zomermaanden in het Lauwersmeergebied te vinden zijn, als ze in deze streken broeden. Bijvoorbeeld lepelaar, kleine zilverreiger of wielewaal.

Doortrekkers: vogels die noordelijker broeden en zuidelijker overwinteren, maar in hun trektochten voor langere of kortere tijd dit gebied aandoen. Denk aan steltlopers als ruiters, franjepoten of reuzenstern. T

Dwaalgasten: zeldzame vogels die hier eigenlijk niet thuis horen. Met name deze vogels leveren groot enthousiasme op bij vogelspotters.