Ruimtelijke kwaliteit Lauwersmeergebied

Waterschap Noorderzijlvest en Provincie Groningen doen onderzoek naar hoe bewoners, ondernemers en bezoekers de ruimtelijke kwaliteit van het Lauwersmeergebied ervaren. Wil je meedoen aan dit onderzoek? Vul de vragenlijst in!

Vanwege klimaatverandering zal er in de toekomst veel veranderen in het Lauwersmeergebied. We willen hierbij de kwaliteiten van het gebied niet uit het oog verliezen en waar mogelijk verbeteren.

Om de kwaliteiten in beeld te brengen, vragen we je om deze interactieve vragenlijst in te vullen. Via de kaart kun je aangeven welke delen van het gebied je gebruikt, bezoekt of belangrijk vindt voor de toekomst. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.

 

Foto: Ineke van Duinen