Rolstoelroute vanaf het Booze Wijf

Staatsbosbeheer heeft in het Nationaal Park Lauwersmeer mooie brede betonnen fietspaden aangelegd. Deze paden zijn zeer geschikt voor rolstoelen omdat ze 1.20 meter breed zijn. In de hier beschreven route komt u twee bruggetjes tegen. Deze bruggetjes zijn 1.25 cm breed. Aan de ene kant is er een leuning langs de brug, aan de andere kant niet, waardoor u hier goed in het water kunt kijken. Deze route is ongeveer 3 km lang.

1 Restaurant Het Booze Wijf. Hier start de route.

In dit drempelvrije restaurant is een toilet voor rolstoelgebruikers. Vanaf het terras heeft u prachtig uitzicht over het Lauwersmeer. Het haventje biedt een rustieke aanblik omdat er alleen oude boten aangemeerd liggen.

2 Verlaat het parkeerterrein richting de Strandweg. Als u hier over het geasfalteerde fietspad linksaf richting de Waddenzeedijk rijdt, ziet u halverwege links en rechts van u water.
Hier bevindt u zich bij een voormalige slenk, een waterloop waar voor de afsluiting van de Lauwerszee het zeewater in en uit stroomde. Met een beetje fantasie kunt u dat op deze plaats nog voor u zien.

3 Voorbij deze slenk, maar vóórdat u bij de Marneweg komt, gaat u rechtsaf, de Strandweg over en het betonnen pad op.
De geschiedenis van het gebied is zout. Voor 1969 was de Lauwerszee nog een riviermonding en onderdeel van de waddenzee. De bodem waarop nu het pad is aangelegd was toen een zandplaat die bij vloed onder water kwam te staan. U kunt dat op veel plaatsen nog goed zien omdat er overal schelpen in de bodem zitten.

4 Blijf het betonnen pad volgen tussen de struiken door.

Langs het pad kunt u zich in de duinen van Schiermonnikoog wanen. Duindoorns en duinroos hebben het nieuwe gebied veroverd. In de herfst ruikt het hier heerlijk naar duindoornbessen. Hoort u de vogels die zich schuil houden tussen de doornige struiken? Ze zitten daar veilig voor roofvogels!

5 Vervolg uw weg door het bos.

Het bos waar u nu bent, is nog heel jong. De Rijksdienst voor IJsselmeerpolders plantte hier allerlei bomen aan. Men probeerde zo productiebos aan te leggen. Dat bleek geen succes omdat de bodem nog steeds heel nat kan zijn in de wintermaanden. Veel bomen overleven dat niet. Gelukkig zijn er ook bomen die zich juist uitstekend thuis voelen in die natte omgeving. De zwarte els,bijvoorbeeld, die kiemt en groeit met zijn ‘voeten’ in het water. Bekijk de takken van deze bomen eens van dichtbij. U vindt aan elke tak drie generaties: de kleine knopjes, de ‘dochters’, de lange katjes zijn de ‘moeders’ en de houtige bolletjes, de ‘grootmoeders’.

6 Het pad maakt aansluiting op een schelpenpad. U blijft echter het betonnen fietspad (+ 1,5 km) volgen. U steekt twee keer een sloot over via een houten bruggetje. Na het tweede bruggetje gaat u bij de T-splitsing linksaf.

7 Even verderop komt u bij een open veld.

Hier vindt u een informatiebord over de orchideeën die hier veel voorkomen.
Van begin juni tot eind augustus vindt u in dit veld orchideeën en parnassia. U kunt zich dan bijna niet voorstellen dat ze tot de bedreigde soorten horen, zo talrijk zijn ze. Er zit hier veel kalk (van de schelpen) en heel weinig humus in de grond. Omdat dat de ideale omstandigheden zijn voor deze zeldzame planten, zorgt Staatsbosbeheer dat de velden elk jaar zorgvuldig gemaaid worden. Het maaisel wordt afgevoerd om te voorkomen dat de bodem te humusrijk wordt.

8 Vervolg het betonpad door het bos.

Langs de paden vindt u hier veel brandnetels, planten die van nature houden van voedselrijke grond. Toch is de bodem hier in het algemeen zeer voedselarm! In de tijd dat de Waddenzee hier nog vrij spel had, waren op de plaatsen waar u nu brandnetels vindt, grote kokkel- en mosselbanken te vinden. De kokkels en mosselen stierven na de afsluiting van de Lauwerszee. Hun ‘stoffelijke resten’ zorgen voor die voedselrijkdom waarop de brandnetel zich zo thuis voelt.

9 Bij de volgende T-splitsing volgt u het betonnen pad rechtsaf.

10 Na + 300 m. volgt er weer een T-splitsing. Hier gaat u linksaf in de richting van het dorp Robbenoort

Links van u ligt nu het land van juffrouw Ali. Dit veld is genoemd naar een biologe die al in een vroeg stadium de bijzondere plantensoorten in het Lauwersmeergebied heeft geïnventariseerd. Op dit veldje zijn al die bijzondere soorten te vinden waar juffrouw Ali over geschreven heeft.

11 In het dorp gaat u linksaf en u volgt deze weg om zo uiteindelijk het land van juffrouw Ali weer links van u te krijgen.

Het dorp Robbenoort is een mooie plek om vogels te bekijken. De omstandigheden zijn hier voor veel vogels ideaal, omdat er veel onderbegroeiing is, met lage en hoge struiken. In de wintermaanden voeren de bewoners van het dorp de vogels bij. Daardoor is het een geliefde pleisterplaats voor allerlei bijzondere soorten.

12 Als het pad weer naar rechts buigt, neem dan de tweede weg links en steek de Strandweg over  en ga over het fietspad rechtsaf richting het Booze Wijf.

Blijf vooral genieten van de bloeiende planten in de berm links en rechts van u. U vindt hier bijvoorbeeld wilde cichorei, rolklaver en jacobskruiskruid.

Aan het eind van de weg komt u links weer bij restaurant Het Booze Wijf. Een aangename plek om op het terras of binnen even bij te komen van deze route.