Rolstoelroute Ballastplaatbos

In het Ballastplaatbos zijn door Staatsbosbeheer mooie brede betonnen fietspaden aangelegd. Deze paden zijn zeer geschikt voor rolstoelen omdat ze 1.20 meter breed zijn. In het bos is van alles te beleven, dus een tochtje langs deze route is beslist de moeite waard. In de route komt u twee bruggetjes tegen. Deze bruggetjes zijn 1.25 cm breed. Aan de ene kant is er een leuning langs de brug, aan de andere kant niet, waardoor u hier goed in het water kunt kijken. Deze route is ongeveer 3 km lang.

1. Start bij de parkeerplaats aan De Rug, vlakbij de eerste huisjes van het Natuurdorp Suyderoogh.
2. Neem het betonnen fietspad en volg dat het bos in.
3. U ziet hier routepaaltjes van de blauwe (observatietoren)route langs het pad. Deze paaltjes laat u links liggen, ze hebben voor de rolstoelroute geen betekenis.
4. Het pad leidt direct het Ballastplaatbos in.

Aan beide kanten van het pad ziet u verschillende soorten struiken. U vindt hier duinroos, duindoorn, meidoorn en liguster. Deze struiken vindt u door het hele bos. Hoe meer begroeiingslagen er in het bos zijn, hoe meer vogels er voorkomen, omdat er veel soorten insecten, zaden, vruchten en larven te vinden zijn. Luister maar eens naar de vogels die hier zitten, u hoort vast veel verschillende vogelgeluiden, zoals van de fitis, de tjiftjaf, vink, en misschien wel de wielewaal!

5. Voordat u een sloot passeert, komt er een T-splitsing. Hier gaat u rechtsaf.

Links van het pad ziet u zwarte els en populier. De zaden van de zwarte els kiemen het best in natte grond. Daarom komt deze boom zo veel voor in dit – vooral in de winter en het voorjaar  – natte bos en aan de waterkant.

6. Het pad kronkelt dieper het bos in langs open terreintjes en langs brede watertjes, die gegraven zijn als waterberging.
7. U passeert links en rechts een brede sloot die haaks op het pad ligt.

Blijf even stilstaan en luister naar de geluiden in het riet. Hoort u de kleine karekiet, die zijn eigen naam zing? Of  het baardmannetje met zijn eigenaardige tsiee tsiee en de sprinkhaanzanger, wiens zang klinkt als een luidruchtige sprinkhaan?

8. Nadat u hier het water gepasseerd bent, buigt het pad af naar rechts. U komt nu langs een bosje zwarte elzen.

Misschien vindt u aan deze zwarte elzen mooie ‘kanten’ blaadjes zonder groen. Dat is het werk van het elzenhaantje, een klein blauwachtig glanzend kevertje dat het groen van de bladeren van de zwarte els opeet en de nerven laat zitten. Dit lijkt de boom te beschadigen, maar in heel warme en droge zomers voorkomt dit  dat er teveel vocht via de bladeren verdampt, waardoor de boom zou uitdrogen.

9. Vervolg het pad door het bos.
10. Het pad buigt richting Natuurdorp Suyderoogh dat nu rechts van het pad ligt.

Rechts van het pad bevindt zich weer een brede sloot met riet. Ook in de sloot bruist het van het leven. Hoort u de kikkers kwaken?

11. U komt nu door het relatief jonge bos.

Sta hier en daar eens stil bij de geluiden van het bos. Het is prachtig om te horen hoe de wind door de bomen naderbij komt, door de bladeren boven uw hoofd blaast en weer wegebt. Er is een keur aan vogelgeluiden, bijvoorbeeld van de  fitis, tjiftjaf, vink en koolmees.

12. Het pad buigt af naar links. Dan komt u op een stuk van het pad waar takken over het pad hangen.

U vindt hier takken van o.a. de wilg. Bekijk ze eens van heel dichtbij, kijk naar de vergroeiing van de takken, naar de insecten die op de bladeren leven, wat doen ze? Waar zitten ze? Hoe zien de bladeren van deze bomen eruit?

13. Steek via een kleine brug de brede sloot over, en kijk eens naar rechts waar geen brugleuning is. U ziet hier de insecten die over het wateroppervlak dansen: waterjuffers en libellen die hun eieren in het water leggen. Hun larven zijn vraatzuchtige rovers die allerlei kleine waterdiertjes opeten.
14. Na de brug buigt het pad naar rechts.

Aan de rechterkant van dit pad is mooi de geschiedenis van het gebied af te lezen. In door mollen omhooggestuwde grond vinden we allerlei schelpen, waaronder kokkelschelpen (met die mooie dikke ribbels) en de grote witte schelpen van de strandgaper.

Even later komt u langs een veld (rechts)  met lage begroeiing, dit veld werd aanvankelijk gemaaid door Staatsbosbeheer. Inmiddels rukt hier de duindoorn op die zich vermeerdert door zaad dat door vogels verspreid wordt en door uitlopers onder de grond. Dit blijkt moeilijk beheersbaar te zijn, waardoor er nu een bosje ontstaat dat overigens prima beschutting biedt aan allerlei broedvogels die graag in dicht struikgewas broeden. De vos en andere rovers zullen hen hier niet gauw belagen.

15. Een eind verderop passeert u weer een bruggetje.
16. Na enige tijd is er weer een T-splitsing. Hier gaat u linksaf.

Tegen de boomstammen groeit mos. Ziet u dat het mos aan één kant van de bomen zit? Het groeit daar waar de vochtige zuidwestenwind tegen de boomstammen waait. Het groeit dus aan de zuidwestkant van de boomstammen.

17. U nadert nu weer de parkeerplaats, het einde van de route.

Aan het eind van De Rug, links van de parkeerplaats, vindt u restaurant Suyderoogh. Hier kunt u op het terras of binnen lekker even bijkomen. We hopen dat u genoten heeft van het Ballastplaatbos! Er is ook een rolstoelroute die start vanaf Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 1 Lauwersoog.