Rietproef Lauwersmeer voorlopig nog niet van start

De rietproef in het Lauwersmeer, waarbij het waterpeil in het meer tijdelijk wordt verhoogd, kan voorlopig nog niet van start gaan. Vanwege de regenval van de afgelopen dagen en de weersverwachting voor de komende dagen, voert waterschap Noorderzijlvest op dit moment het reguliere waterbeheer uit.

De waterstand kan vanuit waterveiligheid de komende dagen niet op het niveau van de rietproef worden gebracht. Op 15 februari startte de termijn waarbinnen de rietproef in het Lauwersmeer kan worden uitgevoerd. Deze loopt tot 1 april 2020. Op het moment dat het waterschap aangeeft dat het mogelijk is, wordt het water op het gewenste peilniveau van de rietproef gebracht. Dit gebeurt naar verwachting niet eerder dan 4 maart 2020. Wanneer het zover is, maakt de provincie Groningen dit bekend.