Rietproef Lauwersmeer in voorbereiding

Maandag 1 februari starten de provincie en het waterschap met de voorbereiding voor de rietproef Lauwersmeer. Er worden op vijf locaties pompen geplaatst en twee vispassages. De proef met een tijdelijk natuurlijker waterpeil in het Lauwersmeer is bedoeld om te onderzoeken of het lukt om het waterriet weer te laten groeien. Waterriet is belangrijk als leefgebied van beschermde vogels, zoals de blauwborst en de rietzanger. De rietproef is gepland van 15 februari tot 1 april.

Het waterriet is nagenoeg verdwenen in het Lauwersmeer en dat is een groot risico voor de natuur in het gebied. Waterriet is niet alleen de plek waar beschermde vogels, zoals de roerdomp en de porseleinhoen veilig kunnen broeden, het is ook nodig voor een goede kwaliteit van het water en de visstand. Tegelijkertijd is waterriet, dat sterker is dan gewoon riet, nodig om verdere afkalving van de oevers te voorkomen. De afgelopen jaren zijn er al vele meters van de oevers van het Lauwersmeer afgeslagen.

Kijk voor meer informatie op www.provinciegroningen.nl/rietproef