Rietproef Lauwersmeer gaat door

In april van dit jaar heeft de Raad van State geoordeeld dat de bezwaren tegen watervergunning in het Lauwersmeergebied ongegrond zijn. Op 10 december 2019 heeft het waterschap Noorderzijlvest het nieuwe monitoringsplan goedgekeurd, dat gaat over het monitoren of de proef eventueel effect heeft op het omliggende gebied. Nu dit is goedgekeurd, heeft de provincie Groningen, in overleg met de provincie Fryslân, de waterschappen, de gemeenten en Staatsbosbeheer besloten de rietproef volgend voorjaar uit te voeren.

De rietproef betekent een natuurlijker peilbeheer gedurende een periode van 6 weken. Deze proef geldt alleen voor het Nationaal Park Lauwersmeer, het landbouwgebied ten zuiden van het Lauwersmeer behoudt wel het reguliere waterpeil van -0,93 m NAP. Het Nationaal Park krijgt tijdens de proef een waterpeil van -0,53 m NAP.

Natura 2000
Vanwege de waarde van de natuur heeft het Nationaal Park Lauwersmeer de Europese status Natura 2000 status. De rietproef is onderdeel van het beheerplan Natura2000 Lauwersmeer.
De proef is bedoeld om te onderzoeken of dit tijdelijk hogere waterpeil een positieve invloed heeft op het waterriet. Dit is nodig, want op dit moment is het waterriet, als gevolg van het kunstmatig vaste en lage waterpeil, grotendeels verdwenen. Dit is een groot risico voor het Lauwersmeergebied. Want waterriet is onmisbaar voor zeldzame vogelsoorten, een goede kwaliteit van het water in het Lauwersmeer, voor de visstand en voor de bescherming van de oevers tegen verdere afkalving.

De provincie start de komende week met de voorbereidingen, de rietproef duurt zes weken, van 15 februari t/m 31 maart 2020.