Regionale keringen Lauwersmeer dit jaar versterkt

Waterschap Noorderzijlvest laat dit jaar in het Lauwersmeergebied ruim 32 kilometer kades versterken. De kades of keringen rondom het Lauwersmeer beschermen delen van Groningen en Friesland tegen een overstroming. Ze zijn nu nog sterk genoeg, maar voldoen niet aan de nieuwe normen. Bij het vaststellen van deze normen is onder meer gekeken naar de effecten van klimaatverandering en de gevolgen van bodemdaling. Voor het einde van dit jaar is het werk gereed.

Broedseizoen
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het broedseizoen en het recreatieseizoen. Het overgrote deel van de werkzaamheden vinden daarom plaats voor medio mei of vanaf september.

Camping
De werkzaamheden aan de keringen rondom camping Lauwersoog zijn nagenoeg afgerond. De kering is opgehoogd en er is een schelpenpad op de kering aangebracht. De werkzaamheden rondom Natuurdorp Suyderoogh verlopen voorspoedig. De kering is opgehoogd en wordt momenteel verder afgewerkt.

Strandweg
De werkzaamheden aan de Strandweg tussen de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne en het dorp Zoutkamp zijn ook eind april 2019 afgerond. De bestaande weg is dan verwijderd, de kering met ongeveer een meter verhoogd en een nieuwe weg op de kering is dan aangelegd. De Strandweg is vanaf begin mei weer begaanbaar.

Kollumeroord
De komende maanden zijn er nog werkzaamheden bij Kollumeroord. Daarnaast worden de reeds aangelegde keringen netjes gemaakt en ingezaaid met gras. Tijdens de zomerperiode vinden verder nagenoeg geen werkzaamheden plaats. In september worden deze werkzaamheden weer hervat.

Kijk op de website van waterschap Noorderzijlvest voor een kaart en meer informatie.