Proef voor waterriet in het Lauwersmeer

Vandaag start de termijn waarbinnen de rietproef Lauwersmeer kan worden uitgevoerd. Deze termijn loopt van 15 februari tot 1 april. Vanwege de vele regenval en de weersverwachting voor de komende dagen, voert het waterschap op dit moment het reguliere waterbeheer uit. De waterstand kan nog niet op het niveau van de rietproef worden gebracht. Op het moment dat het waterschap aangeeft dat het mogelijk is, zal het water op het gewenste peilniveau van de rietproef gebracht worden. Wanneer het zover is, zal de provincie dit bekend maken.
Kijk voor meer informatie over de rietproef, onderdeel van het beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer, op www.provinciegroningen.nl.