Proef met plaggen in ‘Land van Juffrouw Ali’

‘Legt Staatsbosbeheer nu een nieuw fietspad aan dwars door het Land van Juffrouw Ali?!’, vroeg een verontruste natuurliefhebber aan de boswachter. Dat is niet het geval, maar de vraag is wel begrijpelijk: er is in een baan van het lagere deel naar het hogere deel geplagd. De bovenste laag, tot het zand, is weggehaald.

Land van juffrouw Ali

Het Land van Juffrouw Ali staat, met een aantal andere veldjes in het Lauwersmeer, bekend om de bijzondere flora die past bij natte duinvalleien. Vooral de vele orchideeën springen in het oog. Een biologe van Rijkswaterstaat onderkende als eerste de botanische waarde van het veld, dat voorbestemd was voor recreatiewoningen. Naar haar is het veld daarom vernoemd.

Verbossing voorkomen

Elke zomer komen veel mensen naar het Lauwersmeer om de bloemenpracht te bewonderen. Omdat het vroegere zeebodem is, zitten er weinig voedingsstoffen in de bodem en is het door de vele schelpen rijk aan kalk. Dat zijn ideale omstandigheden voor orchideeën en duinplantjes als bijvoorbeeld parnassia.

Die rijkdom willen we graag behouden, maar met de jaren wordt de kwaliteit van dit soort veldjes langzaam minder. De bodem wordt rijker aan voedingsstoffen, de veldjes ‘verbossen’ met kruipwilg en berkjes en er ontstaat een steeds dichtere bovenlaag van met name haakmos.

Om te voorkomen dat alles in bos verandert en om de natuurwaarden zo lang mogelijk vast te houden, bestaat het beheer van de botanisch waardevolle veldjes uit jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel. Ook lopen er in het gebied zo’n vijfhonderd Schotse hooglanders en ongeveer tweehonderdvijftig Konikpaarden. In de zomer nog eens aangevuld met paarden en koeien van boeren. Al grazend remmen ze het proces van verbossing.

Proef-plaggen

Als het ontstaan van een bodem met voedingsstoffen, kruipwilg, berkjes en haakmos het probleem is, dan lijkt het weghalen daarvan een logische oplossing. Vleksgewijs plaggen in het Land van Juffrouw Ali zou dan mogelijk een beheermaatregel kunnen zijn. Daarom voert Staatsbosbeheer nu een proef uit met plaggen. De komende jaren worden de ontwikkelingen in deze strook goed in de gaten houden om zo te leren of plaggen inderdaad alleen maar voordelen heeft. Wellicht is het effect in de lagere, nattere delen anders dan in de hogere, drogere delen. De toekomst zal het leren!

Boswachtersblog

Lees op het Boswachtersblog Groningen meer over het proef-plaggen op het Land van juffrouw Ali.