Overdag vogels en ’s nachts sterren kijken

De provincie laat samen met Staatsbosbeheer twee nieuwe uitkijktorens bouwen in het Lauwersmeergebied. Een komt naast de zeearend bij de Vlinderbalg, de ‘landmark’ naast de weg naar Lauwersoog. De andere in de buurt van restaurant Suyderoogh bij Lauwersoog. Deze toren is speciaal ontworpen om ’s nachts naar de sterren te kijken. De zijwanden kunnen naar voren worden geschoven, zodat geen stijve nek krijgt omdat je achterover kunt leunen. Het is de bedoeling dat de torens of hemelplatforms voor het einde van het jaar klaar zijn.

De platforms worden ongeveer drie meter hoog. Dat is voldoende om een totaal ander perspectief op het meer te krijgen dan met de voeten op de grond. Het platform geeft uitzicht over het meer en maakt het mogelijk de vormen van de vroegere zeebodem te herkennen.

Rondje Lauwersmeer
De hemelplatforms zijn onderdeel van het project Rondje Lauwersmeer waarmee de 43 kilometer lange wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer wordt opgeknapt. De provincies Groningen en Fryslân en het Waddenfonds zijn hoofdfinanciers, daarnaast werken en financieren Staatsbosbeheer en recreatieschap de Marrekrite ook mee.

Weinig lichtvervuiling
Omdat het in het Nationaal Park Lauwersmeer nog relatief donker is, is de plek om sterren te kijken. Er is weinig ‘vervuiling’ van kunstlicht. In 2016 is het gebied door de International Dark Sky Association uitgeroepen tot Dark Sky Park.

Vogels spotten
Nationaal Park Lauwersmeer is  een toplocatie om vogels te kijken. Bijna dagelijks ‘spotten’ vogelaars zeldzaamheden in het Lauwersmeergebied. Kijk hier voor een overzicht van de vogelkijkhutten en actuele waarnemingen.