Samenwerkingsprojecten

Natura 2000 Lauwersmeer

De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 160 van deze gebieden. Eén daarvan is het Lauwersmeer. Voor dit gebied is afgesproken dat in de komende jaren een aantal vogelsoorten wordt beschermd, zoals de grauwe kiekendief. Klik hier voor het beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer.

Dark Sky Park

Het Nationaal Park Lauwersmeer is op 7 oktober 2016 door de International Dark Sky Association officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park. Dat is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ‘s nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. Daarmee richt het park zich op een nieuwe groep bezoekers. Mensen die de echte duisternis willen beleven kunnen dat in het Lauwersmeergebied.

Vogelacademie

Het Nationaal Park Lauwersmeer is een vogelparadijs op vroegere zeebodem. De komende jaren willen Staatsbosbeheer en IVN Nationaal Park Lauwersmeer als toplocatie voor vogels en vogelaars profileren. Hier is een ambitieus meerjarig Projectplan Vogelacademie opgesteld. Hierin is helder verwoord welke activiteiten en producten Staatsbosbeheer en IVN de komende jaren willen ontwikkelen, zodat bezoekers optimaal van de enorme vogelrijkdom in het gebied kunnen genieten.

Rondje Lauwersmeer

Het ‘Rondje Lauwersmeer, beleef het Lauwersmeer’ is bedoeld om bezoekers het Lauwersmeer te voet, op de fiets of met de boot te laten ontdekken. In het project worden langs de randen van het Lauwersmeer allerlei voorzieningen aangelegd, zodat het Nationaal Park Lauwersmeer beter te verkennen is. Zo worden er steigers aangelegd voor watersporters en vissers en komen er nieuwe fiets- en wandelpaden. Om het gebied vanaf de randen beter te kunnen bekijken komen er uitzichtheuvels en een uitzichttoren. Het buitendijkse gebied van Zoutkamp wordt beter ontsloten voor zowel de lokale bevolking als voor bezoekers.

Op vijf plaatsen rond het Lauwersmeer komen zogeheten Toeristische Overstap Punten (TOP’s): parkeervoorzieningen waar de bezoeker kan starten met fietsen en wandelen en waar informatie over het gebied te vinden is. Ook worden de informatie en bewegwijzering langs het Lauwersmeer in een nieuw jasje gestoken en krijgt het park nieuwe entrees. Het doel is het Nationaal Park beter herkenbaar en zichtbaar te maken. De totale kosten van alle maatregelen en voorzieningen zijn begroot op ongeveer 5,5 miljoen euro.

Toeristische promotie

Marketing Groningen voert, in opdracht van de Stuurgroep Lauwersmeer, een meerjarige promotiecampagne uit. Doel is het versterken van het Lauwersmeergebied als toeristische trekpleister in de regio, landelijk en in Duitsland en België. Een onderdeel van de campagne is de website www.lauwersmeer.groningen.nl. 

Quick Wins

Quick Wins is een subsidie van de Stuurgroep Lauwersmeer voor kleine initiatieven in de regio die tot doel hebben de recreatief toeristische structuur in het Lauwersmeer te versterken. Meer informatie vind je hier.