IVN

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

De communicatie en educatie van Nationaal Park Lauwersmeer wordt deels gecoördineerd en verzorgd door medewerkers van IVN Noord. Het opzetten, stimuleren en uitvoeren van communicatie- en educatieprojecten behoort tot de taken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ontwikkelen van folders, informatiekranten, educatieprojecten, cursussen e.d. Deze werkzaamheden worden mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Rijk (Ministerie van Economische Zaken).

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur beleven. Dan kan dichtbij huis of school zijn of in één van de twintig Nationale Parken in Nederland.

IVN Noord
Coördinator Communicatie en Educatie
Dhr. J. de Bruin
06-46413855 / J.de.bruin@ivn.nl