Opening Dark Sky Park Lauwersmeer-telescoop

Op 30 oktober opent René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen, tijdens de Nacht van de Nacht de nieuwe Dark Sky Park Lauwersmeer-telescoop. Rijksuniversiteit Groningen en Staatsbosbeheer werkten samen aan de realisatie ervan bij Activiteitencentrum Lauwersnest, met steun van het Gratamafonds. Bezoekers kunnen vanaf het waarneemplatform de sterrenhemel bekijken. En studenten van de opleiding sterrenkunde kunnen de telescoop gebruiken om hun waarneemvaardigheden te vergroten.

Dat de telescoop in het Nationaal Park Lauwersmeer staat is geen toeval: het natuurgebied is een van de laatste plekken in ons land waar het nog écht donker wordt. Op initiatief van de Provincie Groningen en Staatsbosbeheer kreeg het Lauwersmeer in 2016 van de International Dark Sky Association (IDA) het predicaat Dark Sky Park. Hiermee is het gebied één van de veertig Dark Sky Parken in Europa die worden beschermd tegen lichtvervuiling en waar bezoekers ’s nachts welkom zijn om de duisternis te beleven.

Sterrenhemel bestuderen en bewonderen

Ook het Kapteyn Instituut, het onderzoeksinstituut voor sterrenkunde van de Rijksuniversiteit Groningen, wilde de unieke duisternis in het gebied benutten. De Blaauw Sterrenwacht op de Zernike Campus werd te klein voor het groeiende aantal sterrenkundestudenten en het zicht vanuit deze telescoop werd bovendien belemmerd door de lichtvervuiling van de omgeving. Zo ontstond het idee om een op afstand bestuurbare, robotische telescoop in Dark Sky Park Lauwersmeer te plaatsen. Dankzij provincie Groningen is er een rolstoeltoegankelijk waarneemplatform gemaakt, zodat ook bezoekers een plek hebben om de sterrenhemel te bekijken. In het Activiteitencentrum Lauwersnest is veel aandacht voor de duisternis in het gebied en informatie over de sterrenhemel.

Donkerte van de Wadden

In ons dichtbevolkte land wordt het zicht op de sterrenhemel steeds meer onttrokken door toenemende lichtvervuiling. In Werelderfgoed Waddenzee, waar het Lauwersmeer onderdeel van is, is het nog echt donker. Staatsbosbeheer en de Rijksuniversiteit Groningen startten daarom samen met de Natuur en Milieufederaties Friesland, Groningen en Noord-Holland, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging het programma Donkerte van de Wadden. Dit programma zet zich in voor duurzaam donkerte-toerisme langs de gehele Waddenkust en wil een grotere maatschappelijke waardering voor de kracht en waarde van echte donkerte. Meer informatie: www.donkertevandewadden.nl.

30 oktober: avond vol duisternis

Dit jaar vallen de Nacht van de Nacht en de Nacht van het Wad, een initiatief van Donkerte van de Wadden, beiden op 30 oktober. Samen bieden zij bezoekers een programma aan van donkerte-activiteiten in Nationaal Park Lauwersmeer.  Voor het bezoekersprogramma van de Nacht van het Wad zie: www.nachtvanhetwad.nl.