Onderwijs, wetenschap en praktijk komen samen in Lauwersmeergebied

De Hogeschool van Hall Larenstein en Staatsbosbeheer werken al een aantal jaren samen met o.a. de Vogelbescherming, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en de RUG. Een aantal studenten heeft inmiddels een waardevolle afstudeerperiode in dit gebied beleefd. Met bruikbare informatie voor wetenschap en praktijk als gevolg. Win-win dus! In 2022 werd een eerste fysieke practicumdag in het Lauwersmeergebied gehouden met een veldwerkopdracht. De studenten, docenten én de boswachters waren hierover zo enthousiast dat op 14 maart van dit jaar opnieuw 34 studenten naar het Lauwersmeergebied kwamen om toelichting in het veld te krijgen én om het geleerde direct in praktijk te brengen.

De studenten waren één en al oor tijdens de presentatie over hoe het Lauwersmeer is ontstaan en hoe het zich ontwikkeld heeft. De vragen bleven maar komen! Leerzaam om daarna aansluitend in het veld de “les” verder te vervolgen.

De veldwerkopdracht was heel in het kort: “Om de openheid in het Lauwersmeergebied te behouden en te voorkomen dat er voornamelijk bos ontstaat, worden grote grazers (Schotse hooglanders en Konikpaarden) ingezet. De aantallen worden afgestemd op de vegetatieontwikkeling. Bij te lage aantallen treedt successie op en bij teveel grazers verdwijnen ook kwetsbare planten en wordt de algehele kruidenrijkdom kleiner. Het vinden van de juiste balans is essentieel. De lange termijn invloed van begrazing wordt gemeten met behulp van afgeschermde vakken in het gebied waar geen grote grazers kunnen komen (exclosures). De opdracht aan de studenten was om een dergelijke meting te doen door de vegetatiestructuur binnen én buiten een exclosure te bepalen.”

Na een paar uur veldwerk bij koud maar gelukkig droog weer smaakte de warme kom soep in het Lauwersnest verrukkelijk! Voldaan vertrokken de studenten met een door de school gehuurde bus (i.v.m. stakingen openbaar vervoer) en hierdoor was het een klein beetje écht een schoolreisje. Maar dan wel één die je nooit meer vergeet!