Onderwijs, wetenschap en praktijk komen samen in het Lauwersmeergebied

Hogeschool van Hall Larenstein en Staatsbosbeheer werken al een aantal jaren samen met o.a. de Vogelbescherming, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en de RUG. Een aantal studenten hebben inmiddels een waardevolle afstudeerperiode in het Lauwersmeergebied mogen beleven. Voor de wetenschap en de praktijk leverde dat vervolgens weer bruikbare informatie op. Win-win dus! Na een lange tijd van online lessen is er op 3 februari een fysieke practicumdag gehouden met een veldwerkopdracht.

De dag begon buiten met een uitleg door de boswachters van het gebied en de ecoloog van Staatsbosbeheer. De studenten én docenten waren zichtbaar enthousiast ondanks het natte en donkere weer. De veldwerkopdracht was: “Om de openheid in het Lauwersmeergebied te behouden en te voorkomen dat er voornamelijk bos ontstaat, worden grote grazers (Schotse hooglanders en Konikpaarden) ingezet. De aantallen worden afgestemd op de vegetatieontwikkeling. Bij te lage aantallen treedt successie op en bij teveel grazers verdwijnen ook kwetsbare planten en wordt de algehele kruidenrijkdom kleiner. Het vinden van de juiste balans is essentieel. De lange termijn invloed van begrazing wordt gemeten met behulp van afgeschermde vakken in het gebied waar geen grote grazers kunnen komen (exclosures). De opdracht aan de studenten was om een meting te doen door de vegetatiestructuur binnen én buiten een exclosure te bepalen.”

Door vaste punten binnen en buiten de exclosures te meten, kan in de loop der jaren worden aangetoond welke vegetatieve ontwikkelingen er plaatsvinden en welke invloed begrazing hierop heeft. De metingen van de studenten leveren input voor deze meerjarige reeks.

Na een paar uur veldwerk in nat en guur weer smaakte de warme kom soep in de verwarmde buitenvuurplaats verrukkelijk! “Wij komen terug in het gebied als de zon schijnt. Want als het hier op een druilerige dag al zó mooi is….!”