Nu te zien!

De pijlstaart

Een eendensoort uit Noord-Europa die ons in de wintermaanden bezoekt en in grotere groepen te zien valt, bij met name de Jaap Deenshut en de Ezumakeeg. Het zijn trekkers die in het voorjaar terugreizen naar hun broedgebieden in het noorden.

 

De grote zilverreiger

Een van de reigersoorten die vanaf de nazomer in steeds groter wordende aantallen het Lauwersmeer bezoekt. Een collectieve slaper die soms met meer dan 140 exemplaren te zien is in het zuidelijke gedeelte van het Lauwersmeer. Zeker dit jaar, een heel goed muizenjaar, een veel voorkomende soort die ook overdag makkelijk te “spotten” valt.

 

De blauwe kiekendief

Een bijzondere en vrij zeldzame vogel die de plaats inneemt van de bruine kiekendief die in de winter afreist naar Afrika. Een collectieve, gezamenlijke slaper die tussen licht en donker een slaapplaats opzoekt in het riet achter Natuurkampeerterrein De Pomp. Soms met wel meer dan 30 vogels. Ook langs de kust op de kwelder bij Holwerd en Paesens zijn in deze tijd slaapplaatsen met meer dan 20 vogels.