Nu te zien: Visdief

De visdief is een vrij zeldzame broedvogel in het Lauwersmeergebied, die overwintert in zuidelijk Afrika. In de zomer overal aan te treffen waar open water is. Zowel boven het meer als boven de Waddenzee. De visdief “bidt” (staat even stil in de lucht) voordat hij in het water plonst om een visje te vangen. Een mooie plek om van visdiefjes te genieten is in de havenmonding van Lauwersoog. Daar is dit voorjaar speciaal voor deze soort een drijvend broedeiland (= een oude boot) neergelegd. En daar maken de visdieven dankbaar gebruik van!