Nieuwe vogels aangekomen en onderweg

Het aantal merels, koperwieken en kramsvogels neemt enorm toe. Vanuit Oost-Europa is er een rush van vogels onderweg. Er zijn veel goudhaantjes en misschien kan je ook een enkele bladkoning waarnemen als je nu het gebied bezoekt. Ook de kleine zwanen zijn gearriveerd. Nu zijn het nog de vogels zonder jongen, later komen de kleine zwanen met jongen aan. Zij doen er namelijk wat langer over om van hun broedgebied naar hier te komen. Jonge vogels kunnen nog niet deze afstanden afleggen in hetzelfde tempo als hun ouders.