Nieuwe verlichting terrein Defensie ‘dark sky proof’

De nieuwe terreinverlichting die het ministerie van Defensie in februari officieel in gebruik nam op de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in het Lauwersmeergebied is ‘dark sky proof’. De nieuwe verlichting geeft zo weinig lichtvervuiling, dat Defensie enkele malen de vraag kreeg of er problemen waren met de verlichting. De kazerne is overgestapt op gedeeltelijke ledverlichting. Dit heeft belangrijke voordelen: de verlichting op het terrein is verbeterd, zorgt voor minder energieverbruik én geeft minder lichtuitstoot. Hiermee levert Defensie een belangrijke bijdrage aan het behoud van een heldere sterrenhemel, een van de doelstellingen van Dark Sky Park Lauwersmeer en van Dark Sky Wereld Erfgoed Waddengebied.

Defensie voert een natuurbeleid dat ondersteunend is aan het Nationaal Park Lauwersmeer. Het oefenterrein, De Marnewaard, ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een natuurbuffer en is belangrijk voor vogels zoals de grauwe kiekendief. Ook is terrein toegankelijk voor natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars.

Lees ook het artikel Defensie sluit zich aan bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.