Nieuwe kansen voor zeeforel

Het herstel van de visstand in de Waddenzee en het achterland en het verbeteren van de sportvisserij. Daar werkt de provincie aan, samen met zeven andere organisaties, in het project Vissen voor verbinding. Het doel is een betere verbinding realiseren voor vissen tussen de Waddenzee het Lauwersmeer en de beken in Drenthe en Friesland. In de aanpak staat de terugkeer van de zeeforel centraal, maar ook andere vissoorten gaan profiteren, zoals de paling en stekelbaars.

Vissoorten, zoals de zeeforel, zijn de afgelopen eeuw in aantal flink achteruit gegaan. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vernietiging van paaigebieden waar de vissen in de paaitijd samenkomen en opgroeien, watervervuiling, overbevissing en het aantal barrières op de trekroute. In Noord-Nederland zijn de aanleg van sluizen en gemalen en de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969 een belangrijke oorzaak van dit probleem.

Van wad tot beek
De visstand in de Waddenzee kan alleen beter worden als de vismigratie naar het achterland waar de paaigebieden liggen, wordt verbeterd. Daarom worden over het hele traject maatregelen genomen,
van de Waddenzee en Lauwersmeer tot aan de beken, zoals het Reitdiep en het Peizerdiep.

Aanpak
De komende vijf jaar worden zeeforellen uitgezet en wordt de trekroute beter begaanbaar gemaakt. Zoals de R.J. Cleveringsluizen bij Lauwersoog, een van de belangrijkste barrières in de vismigratie tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer. Dit jaar worden er in de sluisdeuren zogenoemde rinketten geplaatst. Een soort kleine deur waar de vissen doorheen kunnen als de sluisdeuren dicht zijn. Ook de Robbegatsluis in Lauwersoog krijgt dit jaar nog visvriendelijke sluisdeuren.

Sportvisserij
Voor de versterking van de regionale economie willen de initiatiefnemers samen met ondernemers uit de regio het Lauwersmeergebied aantrekkelijker maken voor sportvissers. Zij kunnen er dan niet alleen vissen op snoekbaars, brasem, winde en platvis, maar ook op zeeforel.

Samenwerking
Het project duurt van 2019 tot 2024. In totaal wordt er vier miljoen euro geïnvesteerd, mede door het Waddenfonds. Kijk voor de samenwerkingspartners en meer informatie op www.vissenvoorverbinding.nl.